Media

Media lokalne

Wewnątrz mediów, w szerokim pojęciu istnieje podział. Jednym z wydzielonych rodzajów są tak zwane media lokalne. Ten podział opiera się na zakresie oddziaływania danego środka masowego przekazu. Lokalne gazety, stacje radiowe i telewizyjnym znacznie różnią się od tych o zasięgu ogólnokrajowym. Informacje przekazywane za pomocą takich mediów są zorientowane na wydarzenia z najbliższego otoczenia. Najistotniejsze są te informacje, które bezpośrednio dotyczą lub interesują mieszkańców danego obszaru. Media lokalne związane są czasem z podziałem administracyjnym kraju (np. województwa, powiaty) a niekiedy z obszarami etnograficznymi. Skupiają wokół siebie czytelników lub odbiorców żyjących w danym miejscu. Łączy ich zazwyczaj wspólna kultura i gospodarka. Dzięki istnieniu mediów lokalnych mają możliwość uczestniczenia w ważnych dla nich wydarzeniach. Mogą zdobywać informacje na tematy ich dotyczące. W programach ogólnokrajowych nikt nie mówi o wyborach nowego wójta czy rady gminy. Po to są media lokalne.